Industry 4 Panevėžys

Industry 4 Panevėžys – tai iniciatyva, vienijanti Pramonės 4.0 vystymui Panevėžio regione skirtas veiklas. Mes siekiame kurti ir įtvirtinti ryšius tarp verslo, švietimo, mokslo ir viešojo sektoriaus institucijų tam, kad užtikrintume efektyvią idėjų, žinių ir investicijų sklaidą regione.

Mūsų tikslas – padėti Panevėžio regionui tapti inovatyvios pramonės centru.

Teikiame informaciją apie Pramonės 4.0 aktualijas, technologijų suteikiamas galimybes bei Pramonės 4.0 vystymui Panevėžio regione skirtas veiklas. Turime platų partnerių tinklą, todėl esame pasirengę padėti užmegzti kontaktus ir vystyti bendrus projektus.

Susisiekite!

KĄ MES DAROME?

Image

Dalijamės informacija

Image
Teikiame konsultacijas
Image

Padedame rasti partnerius

Image
Fasilituojame bendradarbiavimą
Image
Inicijuojame projektus

strateginiai tikslai

Image
Plėtoti ateities ekonominius poreikius atitinkančią švietimo ir mokslo sistemą.
Image
Gerinti sąlygas verslo kūrimui ir plėtrai Panevėžio regione.
Image
Formuoti ir stiprinti Panevėžio regiono, kaip Pramonės 4.0 centro, įvaizdį.

Panevėžio plėtros agentūra

Panevėžio plėtros agentūra – naują veiklos etapą pradedanti komanda, kurios tikslas – atrasti ir atskleisti regione slypintį potencialą. Verslo ir investicinių sąlygų gerinimas, turizmo plėtros skatinimas, įvaizdžio kūrimas ir žinomumo didinimas – visos pajėgos telkiamos po vienu stogu tam, kad padėtume priimti sprendimą investuoti, plėsti verslą, keliauti, studijuoti ar dirbti čia, Panevėžyje.

VšĮ Panevėžio plėtros agentūra įkurta Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių iniciatyva.

Poreikis kurti plėtros agentūrą buvo išgrynintas dar 2018 metais. Organizuotos konsultacijas su verslo, švietimo ir mokslo, visuomenės atstovais, inovacijų ir ekonominės plėtros ekspertais. Sutarta, kad tolesnei Panevėžio plėtrai užtikrinti svarbu dalį atsakomybių suteikti atskirai institucijai. Miesto Pramonės 4.0 vystymo patarėjų taryba taip pat akcentavo, kad miesto strateginėms plėtros kryptims įgyvendinti būtinas ilgametis nuoseklumas, institucinė atmintis ir stipri profesionalų komanda.

Agentūra pradėjo veiklą 2020 metų pradžioje.

Patarėjų taryba

Panevėžio miesto Pramonės 4.0 vystymo patarėjų tarybą sudaro aukštos kompetencijos specialistai, atstovaujantys Panevėžio regiono verslo įmones, švietimo ir mokslo institucijas, viešąjį sektorių, taip pat nepriklausomi inovacijų, ekonominės plėtros ir kitų sričių ekspertai. Patarėjų tarybos tikslas – tirti Pramonės 4.0 vystymosi pokyčius Panevėžio regione, šalyje ir tarptautiniu mastu, svarstyti kylančias problemas, atsakingoms institucijoms teikti sprendimo būdus joms spręsti ir priimti kitus strateginius sprendimus.

Patarėjų tarybos sudėtį rasite čia, o nuostatus čia.

Pramonė 4.0

Pramonė 4.0, dar vadinama ketvirtąja pramonės revoliucija, – tai pasaulyje sparčiai plintanti tendencija kurti ir diegti pažangias skaitmenines technologijas pramonės procesuose siekiant juos efektyvinti ir taip didinti įmonių konkurencingumą.

Pirmosios pramonės revoliucijos metu gamybos procesai buvo palengvinti įdiegus garo mašiną. Antrosios metu atsirado elektra ir konvejeriai. Trečiosios – naudojant kompiuterines sistemas gamybos procesuose pradėti diegti automatizavimo sprendimai. Ketvirtosios pramonės revoliucijos tikslas – panaudoti kibernetines ir fizines sistemas kuriant „išmaniuosius fabrikus“.

Ketvirtoji pramonės revoliucija nuo prieš tai vykusių pramonės revoliucijų skiriasi ne tik savo greičiu, bet ir plėtros apimtimi.

Pramonė 4.0 – tai daug daugiau nei pramonė. Ji apima ir visuomenę, politiką, kultūrą, o visų svarbiausia – švietimą

prof. Klausas Schwabas, Pasaulio ekonomikos forumo įkūrėjas.

Lietuvos kontekstas

Atsižvelgiant į Pramonės 4.0 plėtros pasaulines tendencijas ir įtaką valstybių ekonomikos raidai, 2017 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė įsteigti nacionalinę pramonės konkurencingumo komisiją „Pramonė 4.0“. Netrukus buvo sukurta ir nacionalinė pramonės skaitmeninimo platforma „Pramonė 4.0“, kurios tikslas – skatinti Lietuvos pramonės įmones diegti skaitmenines technologijas. Tolimesniam Pramonės 4.0 vystymui Lietuvoje užtikrinti, ekspertai parengė strateginį dokumentą „Pramonės skaitmeninimo kelrodis 2019–2030“, kuriame buvo apžvelgta esama Lietuvos situacija ir sudarytas tolimesnis veiksmų planas Pramonės 4.0 kontekste.

Remiantis ekspertų įžvalgomis buvo identifikuota 13 pažangių technologijų, kurios turės didžiausią įtaką Lietuvos gamybos pramonės skaitmeninimui iki 2030. Šios technologijos turi didžiausią potencialą gauti finansinę paramą 2021-2026 metais.

Kviečiame susipažinti su informaciniais leidiniais