Image

„Versli Lietuva“ – tai „vienas langelis“ verslui per visą jo raidos ciklą. Agentūra organizuoja mokymus, kuria mentorių tinklą, teikia konsultacijas ir kitą pagalbą pradedantiems kurti verslą ir norintiems eksportuoti savo prekes ir paslaugas į užsienio rinkas.

PROJEKTAI:

DAUGIAU INFORMACIJOS: www.verslilietuva.lt

Viešasis sektorius ir paslaugas verslui teikiančios viešosios institucijos