Konsoliduojamos pajėgos vystyti Panevėžio regiono Pramonės 4.0 ekosistemą

Konsoliduojamos pajėgos vystyti Panevėžio regiono Pramonės 4.0 ekosistemą

Image

Panevėžio miesto savivaldybėje surengta viešoji konsultacija, kurioje verslo, švietimo ir mokslo bei savivaldos lyderiai buvo kviečiami aktyviai prisidėti prie formuojamos Panevėžio regiono Pramonės 4.0 strategijos rengimo ir įgyvendinimo.

Buvo pristatytas Panevėžio regiono automatizavimo ir skaitmeninimo pažangos bei poreikio tyrimas, kurį atliko VšĮ „Investuok Lietuvoje“ programos „Kurk Lietuvai“ komanda. Tyrimas identifikavo regiono įmonių, švietimo, mokslo institucijų esminius poreikius: žmogiškųjų resursų ir finansų užtikrinimas, žinių sklaida, įvaizdžio formavimo ir komunikacijos efektyvinimas, bendradarbiavimo koordinavimas ir kt. Paaiškėjo ir galimos priemonės, reikalingos tolesniam Pramonės 4.0 ekosistemos vystymui regione.

Nustatyta, kad suinteresuotųjų šalių konsolidavimas yra esminis elementas siekiant tvarių regiono ekonominės plėtros rezultatų.

Poreikio aktualumą patvirtino ir Lietuvos inovacijų centro ekspertas, Lietuvos robotikos asociacijos direktorius Edgaras Leichteris. Jis pristatė nacionalines pramonės skaitmenizavimo iniciatyvas. Anot E. Leichterio, tam, kad būtų užtikrintas kryptingas Pramonės 4.0 ekosistemos vystymas, svarbu ir aiški vizija, ir formalios struktūros organizacija, atsakinga už priemonių įgyvendinimą bei koordinavimą. Stipri Panevėžio regiono lyderystė įgyvendinant pasirinktos robotikos ir automatizavimo krypties strateginius tikslus rodo pavyzdį kitiems Lietuvos regionams.

Verslo, švietimo ir mokslo, savivaldos lyderiai pritarė, kad siekiant efektyviau įgyvendinti užsibrėžtus tikslus būtina suformuoti strateginę patarėjų platformą. Be to, siekiant strategiją paversti realiais darbais būtina remtis geraisiais ekonominės plėtros agentūrų „Go Vilnius“, „Kaunas IN“ ar „Klaipėda ID“ pavyzdžiais, tarptautine Danijos robotikos ekosistemos „Odense Robotics“ patirtimi. Sutarta, kad bus ieškoma galimybių kurti panašią Panevėžio regiono plėtros agentūrą, kuriai būtų deleguotos Pramonės 4.0 ekosistemos koordinavimo ir regiono rinkodaros funkcijos.