Kviečiame dalyvauti Lietuvos gamybos įmonių suinteresuotumo įsitraukti į pameistrystės organizavimą apklausoje

Kviečiame dalyvauti Lietuvos gamybos įmonių suinteresuotumo įsitraukti į pameistrystės organizavimą apklausoje

Image

© ThisisEngineering RAEng / Unsplash nuotr.

Vienas iš iššūkių, kurį pabrėžia Užimtumo tarnyba jau pora metų iš eilės – šalies darbo pasiūlos kvalifikacijų neatitikimas darbdavių poreikiams ir kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. 2018 m. Lietuvoje buvo 3 kartus daugiau nekvalifikuoto darbo ieškančių asmenų, nei tokių darbo skelbimų. Su kvalifikacijų problema susiduria ne tik Lietuvos darbdaviai – 20 proc. įmonių veiklą ribojo tinkamų kvalifikacijų turinčių darbuotojų trūkumas – bet ir užsienio investuotojai – net 62 proc. (iš 63 apklaustų Lietuvoje veikiančių užsienio kapitalo įmonių) teigia, jog kvalifikuotos darbo jėgos šalyje nepakanka arba iš dalies nepakanka.

Tarptautinė patirtis rodo, jog pameistrystės programos yra sėkmingiausios, kai yra jaučiamas kvalifikuotų specialistų trūkumas ir kvalifikacijų neatitikimas darbo rinkai. Būtent gamybos sektorius Lietuvoje šiuo metu patiria šias abi problemas. Gamybos įmonės taip pat turi istoriškai glaudžius santykius su profesinio mokymo įstaigomis. Tai yra pagrindinė sąlyga reikalinga pameistrystės programų vystymui. Dėl šių priežasčių, būtent gamybos sektorius yra pasirinktas kaip pilotinė sritis tiriant pameistrystės mokymo formos plėtros galimybes. Tyrimo metu gauti rezultatai būtų pritaikomi ir kitiems ekonominiams sektoriams pameistrystės programų vystyme.

„Kurk Lietuvai“ šiuo metu atlieka Lietuvos pramonės darbdavių apklausą pameistrystės tema, kurioje kviečiame dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę apie tai. Jums tai užtruks tik 10-15 min., apklausą galima rasti čia.

Apklausos tikslas - išgirsti gamybos įmonių nuomonę apie pameistrystę, šios mokymo formos vystymo galimybes Lietuvoje, identifikuoti pagrindines kliūtis ir iššūkius su kuriais susiduria darbdaviai. Surinkta informacija bus panaudota kuriant pagalbines priemones pameistrystės skatinimui Lietuvoje.