Image

Lietuvos inovacijų centras teikia inovacijų paramos paslaugas verslo įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms, Lietuvos verslo asocijuotoms struktūroms ir verslo paramos organizacijoms.

PROJEKTAI:

  • Pagalba verslo įmonėms bei mokslo institucijoms ieškant partnerių užsienyje ir Lietuvoje.
  • Konsultacijos technologijų perdavimo, intelektinės nuosavybės apsaugos, inovacijų finansavimo ir kitais klausimais.
  • Mentorystės, mokymų organizavimas.

DAUGIAU INFORMACIJOS: www.inovacijos.lt

Viešasis sektorius ir paslaugas verslui teikiančios viešosios institucijos