Image

Lietuvos robotikos asociacija telkia šalies robotikos bendruomenę, siekdama padėti pramonei efektyviai investuoti į robotikos sprendimus, dalintis gerąja patirtimi ir didinti tarptautinį konkurencingumą. 2018 metais asociacija pasirašė bendradarbiavimo vystant robotiką sutartį su Panevėžio miesto savivaldybe ir 13 kitų institucijų.

PASLAUGOS IR PROJEKTAI:

DAUGIAU INFORMACIJOS: www.ltrobotics.eu

Asocijuotos struktūros ir nevyriausybinės organizacijos