Image

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) yra atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje. Ji teikia paslaugas verslo, mokslo, pramonės ir viešojo sektoriaus atstovams besidomintiems tarptautinės partnerystės galimybėmis ir nacionaline parama mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų projektais. Agentūra administruoja nacionalinių ir tarptautinių taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų konkursinį programų projektų finansavimą.

PROJEKTAI:

DAUGIAU INFORMACIJOS: www.mita.lrv.lt

Viešasis sektorius ir paslaugas verslui teikiančios viešosios institucijos