Image

2018 metų pradžioje Panevėžio miesto savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo vystant robotiką sutartį su 14 institucijų. Šia sutartimi užsibrėžta tapti vienu stipriausių Šiaurės Rytų Europos regiono robotikos centrų ir įsipareigota skatinti išradėjus, užtikrinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, skatinti robotų kūrimą ir diegimą įvairiose ūkio šakose, sudaryti palankias sąlygas inovacijų kūrimui. Panevėžio miesto savivaldybės iniciatyva 2019 metų pavasarį Panevėžyje planuojama įsteigti pirmąjį Lietuvoje robotikos varžybų centrą.

DAUGIAU INFORMACIJOS: www.panevezys.lt

Viešasis sektorius ir paslaugas verslui teikiančios viešosios institucijos