Panevėžio r. Velžio gimnazijoje vyko STEAM konferencija

Panevėžio r. Velžio gimnazijoje vyko STEAM konferencija

Image
© Panevėžio r. Velžio gimnazijos nuotr.

Balandžio 17 dieną Panevėžio rajono Velžio gimnazijoje vyko tarptautinė konferencija „STEAM yra visur“. Renginį organizavo gimnazija kartu su partneriu Panevėžio rajono švietimo centru.

Konferencijos organizatoriai teigia, kad tokio renginio tikslas – sudaryti galimybes inovatyviai, kūrybiškai, suprantamai ir prieinamai pasidalyti patirtimi, kaip STEAM dalykų mokoma gimnazijoje, kaip tai daro kolegos Lietuvoje ir Europoje. STEAM (angl. science, technology, engineering, art, math) – tai gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos disciplinos. Ugdant STEAM kompetencijas itin daug dėmesio turėtų būti skirama tarpdiscipliniškumui, techninei kūrybai.

Konferencijos dalyviai klausėsi pristatymų apie integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms atveriamas galimybes ir iššūkius, STEAM modelio integravimą į bendrojo ugdymo programas bei Europos mokyklų bendradarbiavimą šia tema, mechatronikos ir robotikos mokslus bei studijas Panevėžyje.

Antroje renginio dalyje konferencijos svečiai turėjo galimybę dalyvauti net dešimtyje praktinių užsiėmimų įvairiomis STEAM ugdymui aktualiomis temomis. Lietuvos ir Šveicarijos mokyklų bendradarbiavimas plėtojant STEAM gerosios patirties sklaidą, lauko pedagogika, inovatyvių eksperimentų svarba ankstyvajame ugdyme, ugdymo proceso sužaidybinimas, robotika, skaitmeninės pamokos – tai tik kelios iš praktiniuose užsiėmimuose analizuotų temų.