Pramonė - regiono variklis

Pramonės sektorius Panevėžio regione yra išsivystęs geriau nei kitose Lietuvos apskrityse. Dar praeitame šimtmetyje „Ekrano“ gamyklos laikotarpis Panevėžį iškėlė kaip inžinerinių kompetencijų centrą. Šiuo metu beveik trečdalis Panevėžio regiono BVP sukuriama pramonės sektoriuje. Regione veikia bene 600 apdirbamosios gamybos įmonių, kuriose dirba net ketvirtis regiono darbo jėgos. Tarp įmonių – stiprūs automobilių komponentų, elektroninės įrangos, maisto produktų, pakuočių ir baldų gamintojai, metalo ir plastiko apdirbėjai. Dominuoja smulkios ir vidutinės įmonės.

Panevėžio mieste didelė užsienio kapitalo įmonių koncentracija, įskaitant Norvegijos, Danijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Estijos, Vokietijos ir kitų šalių investuotojus. Dalis šių įmonių yra susibūrusios į „FIBAssociation“ – Panevėžio užsienio investuotojų asociaciją, kurios tikslas – kurti regione palankią aplinką užsienio investuotojams. Didžiausia tiesioginių užsienio investicijų dalis yra nukreipta į apdirbamosios pramonės sektorių. Įmonės skatinamos įsikurti Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje ir Norvegų pramonės parke Scan Investment.

Panevėžio regiono ekonominės plėtros kryptys

Robotika ir automatizavimas

Transportas, pramonė ir logistika

Biotechnologijos

Baldai ir tekstilė

Maistas ir gėrimų gamyba

Žemės ūkis ir gamtos ištekliai

Darniam ir geografiškai subalansuotam ekonominiam augimui visoje Lietuvoje užtikrinti, regionai skatinami pasirinkti ekonominės specializacijos kryptis. Atsižvelgiant į Panevėžio regiono resursus, robotika ir automatizavimas buvo identifikuota kaip viena pagrindinių ekonominės plėtros krypčių. 2018 metų pradžioje Panevėžio miesto savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo vystant robotiką sutartį su 14 institucijų. Šia sutartimi užsibrėžta tapti vienu stipriausių Šiaurės Rytų Europos regiono robotikos centrų ir įsipareigota palaikyti verslo ir mokslo progresyvų vystymą.
Regione sukauptos inžinerijos srities žinios ir patirtis, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai pritaikyta infrastruktūra suteikia prielaidas ugdyti Pramonei 4.0 reikalingas kompetencijas ir specialistus. Didelė dalis regiono įmonių išreiškia poreikį diegti automatizavimo ir skaitmeninimo sprendimus. Sėkmingas robotikos ir automatizavimo specializacijos vystymas turi lemiamą įtaką ir kitų Panevėžio regiono ekonominės plėtros krypčių raidai.

Pažangių Panevėžio Regiono įmonių Pavyzdžiai

Sėkmės istorijos

Daiva Masiliūnienė

Pramonės parko „Scan Investment“ vykdomąją vadovę ir Panevėžio užsienio investuotojų asociacijos prezidentę DAIVĄ MASILIŪNIENĘ apibūdinti keliais...

Andrius Meržvinskas

Elektros ir automatikos specialisto Andriaus Meržvinsko gyvenime rutinos mažai. Jis vadovauja vienos sėkmingiausių regiono įmonių komandai, įgyvendina įsp...

Vytautas Kalinauskas

Gyvenęs 5 pasaulio valstybėse, mokęsis inovacijų vadybos, organizavęs mokslinius renginius ir pardavinėjęs robotikos sprendimus, dabar VYTAUTAS KALINAUSKAS...

Dovydas Barauskas

Didelio selektyvumo daugkartinis dujų jutiklis, leisiantis itin tiksliai ir greitai išanalizuoti oro kokybę ar aptikti pavojingas dujas tam tikroje patalpoje ...

Vaida Šiaučiūnė

Panevėžys jau kurį laiką gali didžiuotis tapęs didžiausio Lietuvoje robotikos varžybų centro „RoboLabas“ namais. Nėra abejonių, kad netrukus centra...

Renata Burbaitė

Retas robotika besidomintis panevėžietis nėra girdėjęs apie Renatą Burbaitę – entuziazmu stebinančią mokytoją, kartu su mokiniais vieną po kitos štu...