Panevėžio regiono savivaldybės stiprina bendradarbiavimą – planuojami bendri projektai švietimo srityje

Panevėžio regiono savivaldybės stiprina bendradarbiavimą – planuojami bendri projektai švietimo srityje

Image
© „Industry 4 Panevėžys“ nuotr.

Rokiškyje vyko antrasis Panevėžio regiono savivaldybių atstovų, deleguotų Pramonės 4.0 klausimams koordinuoti, susitikimas. Panevėžio miesto ir Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Panevėžio bei Rokiškio rajonų savivaldybių atstovų darbo grupė merų sprendimu sudaryta dar rugsėjo mėnesį. Įžanginis susitikimas vyko rugsėjo 3 d. Panevėžio robotikos centre „RoboLabas“. Darbo grupės tikslas – parengti vieningas Pramonės 4.0 strateginės krypties vystymo Panevėžio regione gaires, taip pat koordinuoti bendrus, visam regionui aktualius Pramonės 4.0 srities projektus.

Praeitą savaitę Rokiškyje vykusiame susitikime aptartas Pramonės 4.0 strateginės krypties aktualumas regionui ir nauda, kurios galima gauti siekiant bendrų tikslų, vienijant visų savivaldybių pajėgas. Pramonė 4.0 vystymas apima daug sričių: bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, aukštąjį mokslą, darbuotojų perkvalifikavimą, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą, verslo konsultacijas, infrastruktūrą, reguliacinę aplinką ir kt. Sutarta pradėti darbus nuo aktualiausios srities – švietimo.

Panevėžio mieste šį rugsėjį pradėjo veikti didžiausias Lietuvoje robotikos centras „RoboLabas“, kitais metais planuojama regioninio STEAM centro veiklos pradžia. Robotikos ir technologijų užsiėmimai organizuojami visose regiono savivaldybėse, regionas sėkmingai atstovaujamas nacionalinėje „Robotiadoje“ ir tarptautinėse varžybose. Technologinį ugdymą siekiama vystyti ir toliau, užtikrinti jo plėtrą ne tik bendrojo ugdymo, bet ir  profesinėse, aukštosiose mokyklose, nevyriausybiniame sektoriuje. Diskusijoje, apie tai, kaip geriausia planus įgyvendinti, dalyvavo ir regiono švietimo ekspertai.

Antroji darbo grupės susitikimo dalis vyko Rokiškio mokykloje-darželyje „Ąžuoliukas“, kuris itin didelį dėmesį skiria vaikams supažindinti su šiuolaikinėmis technologijomis. Susitikimo dalyviai turėjo unikalią galimybę patys pabūti moksleiviais ir išmėginti programavimo be kompiuterio, logikos, inžinerinio konstravimo užduotis.

Panašius gerosios patirties mainus bei diskusijas vis kitoje rajono savivaldybėje planuojama organizuoti ir toliau. Artimiausias susitikimas numatytas lapkričio mėnesį. Tikimasi, kad jo metu bus išgrynintas preliminarus bendrų regiono iniciatyvų planas.