Panevėžyje – iniciatyva stiprinti Pramonės 4.0 strateginę kryptį

Panevėžyje – iniciatyva stiprinti Pramonės 4.0 strateginę kryptį

Image
© „Industry 4 Panevėžys“ nuotr.

Panevėžio miesto 4.0 vystymo patarėjų taryba (PT) pasiūlė konkrečius žingsnius Panevėžio regione užtikrinti Pramonės 4.0 strateginės krypties įgyvendinimą.

Panevėžio regiono plėtros tarybai rekomenduojama priimti sprendimą dėl Pramonės 4.0, kaip integruotos strateginės krypties Panevėžio regiono lygmeniu, prioriteto. PT įsitikinimu, svarbu, kad viso regiono savivaldybės suvienytų resursus pasirinkdamos vieningą strateginę kryptį, - tik tada būtų efektyvus regiono specializacijų vystymas.

PT siūlo numatyti papildomą finansavimą įgyvendinti PT su „Kurk Lietuvai“ komanda parengtą strateginį veiksmų planą, pritraukiant papildomų profesionalų.

Trečias rekomenduojamas žingsnis – Panevėžio regiono specializacijos koordinavimą perduoti naujai institucijai. PT pabrėžia, kad regiono strateginei krypčiai vystyti būtinas ilgametis nuoseklumas, institucinė atmintis ir stipri profesionalų komanda. Lietuvos ir užsienio pavyzdžiai rodo, kad kompetentingos, į veiklos rezultatus orientuotos ir suinteresuotų šalių bendradarbiavimą koordinuojančios agentūros („Go Vilnius“, „Kaunas IN“, „Klaipėda ID“, Danijos „Odense Robotics“ ) yra efektyvus būdas stiprinti perspektyviausias ekonominės plėtros sritis.

PT Panevėžio miesto savivaldybės taryba įkūrė pavasarį. Ją sudaro aukštos kompetencijos regiono įmonių, švietimo ir mokslo institucijų, viešojo sektoriaus specialistai, nepriklausomi inovacijų, ekonominės plėtros ir kitų sričių ekspertai. PT tikslas – tirti Pramonės 4.0 vystymosi pokyčius Panevėžio regione, šalyje ir tarptautiniu mastu, svarstyti problemas, teikti pasiūlymus joms spręsti, priimti kitus strateginius sprendimus.