Panevėžys kuria naują įvaizdį – sieks pabrėžti Pramonės 4.0 strateginę kryptį

Panevėžys kuria naują įvaizdį – sieks pabrėžti Pramonės 4.0 strateginę kryptį

Image
© „Industry 4 Panevėžys“ nuotr.

Panevėžiui pasirinkus Pramonę 4.0 kaip strateginę kryptį tolesnei miesto ir regiono plėtrai, bus formuojamas ir stiprinamas Panevėžio, kaip Pramonės 4.0 traukos centro, įvaizdis. Pramonės 4.0 rinkodarai Panevėžio miesto savivaldybė šiemet skyrė 10 tūkst. Eur, konkursą laimėjo Panevėžio turizmo informacijos centras.

„Panevėžyje įgyvendinama daug reikšmingų iniciatyvų, artinančių miestą prie tikslo tapti Pramonės 4.0 centru. Turime kuo didžiuotis, todėl norisi, kad žinia apie iniciatyvas sklistų kuo plačiau. Panevėžio išteklių ir potencialo viešinimas didina miesto patrauklumą jaunimo, investuotojų, turistų akyse. Be to, miesto strateginės krypties komunikacija padeda gyventojams labiau suprasti, kuo ši kryptis svarbi kiekvienam ir kaip jie gali prisidėti ją įgyvendinant. Norisi, kad bendram darbui dėl miesto ateities ilgainiui susitelktų vis daugiau gyventojų – kiekvieno indėlis svarbus“, – sako projekto vadovė Monika Miniotaitė.

Šiuo metu vyksta konsultacijos su Panevėžio gyventojais ir strateginės komunikacijos ekspertais, kuriamos rinkodaros komunikacijos priemonės Panevėžio, kaip Pramonės 4.0 traukos centro, įvaizdžiui formuoti. Daug dėmesio skiriama kampanijai „Sėkmės istorija – Panevėžys“ apie aktyviai inovacijų srityje dirbančius miesto gyventojus, informacijos apie miesto strateginę kryptį sklaidai.

Per 3 mėnesius bus sukurta Panevėžio, kaip Pramonės 4.0 traukos centro, įvaizdžio koncepcija, jos įgyvendinimo priemonių planas. Bus stiprinamas bendradarbiavimas tarp miesto švietimo ir mokslo įstaigų, asocijuoto verslo struktūrų ir viešojo sektoriaus, užtikrinant koordinuotą Panevėžio įvaizdžio formavimą. Koncepcija šioms institucijoms taps tarsi kelrodis, padėsiantis apie miestą skleisti vieningą ir nuoseklią žinutę. Dalį numatytų veiklų siekiama įgyvendinti dar šiemet, o visą koncepciją – kitąmet.