Image

Viešoji įstaiga „Panevėžio mokslo ir technologijų parkasˮ (PMTP) įkurta remti įmones, veikiančias taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje, padėti komercializuoti mokslo ir studijų institucijų atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti verslo, mokslo ir studijų integraciją.

PMTP tikslas - skatinti žinioms imlaus verslo kūrimąsi ir plėtrą bei vykdyti verslo inkubatoriaus funkcijas. PMTP glaudžiai bendradarbiauja su VšĮ „Lietuvos inovacijų centrasˮ, VšĮ „Versli Lietuvaˮ, VšĮ „Mechatronikos centrasˮ, Panevėžio kolegija, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu.

PROJEKTAI:

  • Idėjų savaitgalis - kasmetinis inovatyvių idėjų generavimo ir įgyvendinimo renginys, kuris suburia studentus, inžinierius, programuotojus ir mokslininkus į vieną vietą.
  • Idėjų stovykla - 2018 m. vasarą vykęs 6 dienų trukmės renginys, skatinęs jaunus verlsininkus kurti inovatyvius verslus.

PASLAUGOS VERSLUI:

  • Padeda rasti finansavimo šaltinių;
  • Rašo projektus finansavimui gauti;
  • Organizuoja specifinius mokymus (mechatronika, robotika, valdymo sistemos);
  • Lengvatinėmis sąlygomis nuomoja patalpas inovatyviam verslui.

DAUGIAU INFORMACIJOS: www.pmtp.lt

Viešasis sektorius ir paslaugas verslui teikiančios viešosios institucijos