„Pramonės 4.0“ kryptimi žengiantis Panevėžys tampa pavyzdžiu Baltijos jūros regionui

„PRAMONĖS 4.0“ KRYPTIMI ŽENGIANTIS PANEVĖŽYS TAMPA PAVYZDŽIU BALTIJOS JŪROS REGIONUI

Image
© „Industry 4 Panevėžys“ nuotr.

Sumanios specializacijos strategijos – pagrindinės ES valstybių inovacijų politikos ir finansavimo gairės. Jos nurodo prioritetines kryptis, kuriose valstybės ar regionai turi konkurencinį pranašumą ar potencialą kurti inovacijas. Beveik prieš dešimtmetį pradėta Europos Komisijos iniciatyva rengti tokias strategijas ir pagal jas skirstyti finansavimą kasmet įgauna vis didesnį pagreitį ir Lietuvoje. Nors toli gražu ne visiems regionams pavyksta suvienyti svarbiausius veikėjus siekiant bendro tikslo, Panevėžys demonstruoja sektiną pavyzdį.

Sėkmingu bendradarbiavimo pavyzdžiu laikomame Panevėžyje verslo, mokslo ir viešosios institucijos sugebėjo susitarti dėl bendros regiono strategijos – tapti vienu stipriausių Šiaurės rytų Europos regiono robotikos centrų. Siekdama sėkmingo jos įgyvendinimo Panevėžio miesto savivaldybė ėmėsi bendradarbiauti su bendrojo ugdymo įstaigomis, verslu, viešuoju sektoriumi, kitomis Lietuvos savivaldybėmis. Bendradarbiavimo rezultatų sąraše puikuojasi didžiausio Lietuvoje robotikos varžybų centro „RoboLabas“ atidarymas bei strateginės patarėjų tarybos įkūrimas. Miesto įmonėms teikiama pagalba diegti bei kurti modernius robotikos ir skaitmeninimo sprendimus. Savivaldybė deda pastangas naujai miestą kuriančiai kartai auginti – stiprinti KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetą, 2020 m. „Minties“ gimnazijoje planuojama atidaryti regioninį Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos (STEAM) centrą. Be to, kitąmet veiklą pradės ir Panevėžio plėtros agentūra.

Įgyvendinti itin ambicingus Aukštaitijos sostinės tikslus padeda Savivaldybės ryžtas ir atvirumas įvairiems išorės pasiūlymams ir idėjoms. Savivaldybė nuolat žvalgosi gerųjų kitų šalių ar regionų praktikų, stengiasi jas pritaikyti ir įgyvendinti mieste. Vienas pavyzdžių – visai neseniai užmegzti ryšiai su Suomijos Vasos miesto universitetu. Suomijos švietimo sistema jau seniai garsėja švietimo įstaigomis, kuriose dėstoma naudojant STEAM metodologiją, tad ir Vasos regione yra nemažai šios srities ekspertų, pasiruošusių pasidalinti savo patirtimi su kitais Baltijos jūros regiono miestais. Tikimasi, kad Panevėžio partnerystė su Vasos universiteto ekspertais taps reikšmingu postūmiu, padėsiančiu perprasti šios mokymosi metodikos subtilybes.

Aukštaitijos sostinės pastangos bei pasiekti rezultatai neliko nepastebėti ir tarptautinės bendruomenės. Regioninės iniciatyvos LARS partneriai iš 7 šalių, tarp kurių Lietuvos inovacijų centras bei Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, atkreipė dėmesį į Panevėžio vykdomą „Pramonės 4.0“ strategijos sėkmę bei pripažino ją sektinu pavyzdžiu, iš kurio mokytis galėtų Suomijos, Vokietijos, Latvijos bei kitų valstybių regioninės politikos formuotojai ir įgyvendintojai.