Regiono Pramonės 4.0 vystymo strategiją koordinuos profesionali patarėjų taryba

Regiono Pramonės 4.0 vystymo strategiją koordinuos profesionali patarėjų taryba

Image

Netrukus darbą pradės Panevėžio regiono strateginė Pramonės 4.0 vystymo patarėjų taryba. Ją sudarys aukštos kompetencijos specialistai, atstovaujantys regiono verslui, švietimo ir mokslo institucijoms, nepriklausomi robotikos, inovacijų ir ekonominės plėtros ekspertai.

„Verslas kuria darbo vietas ir pridėtinę vertę regionui. Ypač svarbu suvienyti įmonių, švietimo, mokslo bei savivaldos atstovų jėgas tam, kad būtų užtikrinta ekonominė regiono plėtra. Sėkmingas mūsų bendradarbiavimas, neabejoju, padės pasiekti puikių rezultatų“, – sako laikinai mero pareigas einantis mero pavaduotojas Aleksas Varna.

Suformuoti strateginę Pramonės 4.0 vystymo patarėjų tarybą Savivaldybėje nutarta gruodį. Tąkart verslo, švietimo ir mokslo, savivaldos lyderiai nusprendė, kad šis žingsnis būtinas siekiant kryptingai vystyti regiono pasirinktą robotikos ir automatizacijos kryptį.

Miesto plėtros skyriaus projektų vadovo Vytauto Kalinausko teigimu, taryba bus atsakinga už Pramonės 4.0 vystymo regione strateginių gairių rengimą ir kitų strateginių sprendimų priėmimą.

„Tarybos sudėtis bus patvirtinta artimiausiu metu. Džiaugiamės, kad jos nariais sutiko tapti aukščiausio lygio profesionalai, pasiruošę dalintis ilgamete patirtimi, kad padėtų regionui sėkmingai vystytis. Visgi jeigu norime tvarių rezultatų, svarbu tuo pat metu formuoti visapusę Pramonės 4.0 vystymo strategiją ir įsteigti koordinuojančią instituciją, kuri įgyvendintų priimtus sprendimus. Kol kas didelį darbą atlieka Panevėžyje esanti programos „Kurk Lietuvai“ komanda, tačiau turime galvoti ir apie ilgalaikę perspektyvą“, - sako V. Kalinauskas.

Gruodžio mėnesį „Kurk Lietuvai“ komanda Savivaldybėje pristatė atliktą Pramonės 4.0 ekosistemos vystymo poreikio ir galimų priemonių tyrimą. Jis tapo atspirties tašku formuluojant strateginius tikslus – ateities ekonominius poreikius atitinkančios švietimo ir mokslo sistemos vystymą; verslo plėtros sąlygų gerinimą; Panevėžio regiono, kaip Pramonės 4.0 centro, įvaizdžio kūrimą. Patarėjų taryba turėtų parengti detalų veiksmų planą šiems tikslams įgyvendinti, numatyti reikalingus išteklius ir kt.